Consulta técnica Photoshop 2020

Carlos Permuy

Administrador
Miembro del equipo
Bàsicament són aquestes (et pos un asterisc a ses més interessants per aficionats a sa fotografia):

- Nova eina de selecció d'objecte. És similar a Seleccionar sujeto però molt millor ja que si traçam una selecció general sobre es subjecte ell l'identifica i el selecciona perfectament. *
- Nova paleta de degradats.
- Nova paleta de motius (patterns).
- Nova paleta de formes.
- Nous estils predefinits.
- Interfaz millorada per RELLENAR SEGÚN CONTENIDO *

I després altres canvis menors que no tenen molta importància.
 

Arriba